Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Vrtić je dječja kuća, drugi dječji dom!

Healthy Meal

healthymeal

POZIV za upis djece u redoviti program DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ za pedagošku godinu 2022./2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ
KLASA: 034-02/22-01/01
URBROJ: 2133-81-01-22-01
Ozalj, 10. svibnja 2022. godine
Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Povjerenstvo za upis Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj dana 10. svibnja 2022. godine objavljuje


POZIV
za upis djece u redoviti program
DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ
za pedagošku godinu 2022./2023.1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS DJECE U NOVU PEDAGOŠKU GODINU
Zahtjevi za upis djece podnose se od 12. do 20. svibnja 2022. godine.
Zahtjev za upis predaje se isključivo putem putem aplikacije e-Upisi unutar nacionalnog sustava e- Građani, a sve preko poveznice: https://e-upisi.hr/
Zahtjevi koji ne budu potpuni, neće biti zaprimljeni.

Napomena:
Molimo da prijavom u sustav e-Građani provjerite podatke koje ovaj sustav sadrži o vama kao roditeljima i o djeci. Ukoliko postoje podaci koji su netočni, potrebno je iste izmijeniti kroz e-Matične knjige, dostupne također na nacionalnom portalu e-Građani.

2. VRSTA PROGRAMA
• Redoviti 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi

3. DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ
UZ ZAHTJEV ZA UPIS POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU (dio dokumentacije povlači se automatski iz sustava e-Građani):
1. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
2. Potvrda ili uvjerenje o prebivalištu oba roditelja od MUP-a
3. Potvrda ili uvjerenje o prebivalištu djeteta od MUP-a
4. Preslike osobnih iskaznica roditelja
5. Iskaznicu imunizacije djeteta
6. Zdravstvenu iskaznicu djeteta
7. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
Za dijete roditelja branitelja ili invalida Domovinskog rata – presliku dokumenta da je roditelj/skrbnik djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata
Za dijete zaposlenih roditelja – dokazi o zaposlenju oba roditelja (Elektronički zapis o radnopravnom statusu s HZMO-a za oba roditelja, odnosno odgovarajuća isprava roditelja zaposlenog u inozemstvu – ovjereni preslik ugovora o radu ili druga odgovarajuća isprava kojom se dokazuje radno-pravni status) – mogućnost podizanja navedenog dokaza preko aplikacije e-građanin
Za dijete samohranog roditelja – dokazi (Smrtni list za preminulog roditelja, rodni list djeteta, Rješenje suda o samostalnom ostvarenju roditeljske skrbi ili drugi dokaz da je roditelj/roditelji lišen/i roditeljske skrbi)
Za dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – odgovarajuće Rješenje ili Potvrdu nadležnog tijela odnosno Centra za socijalnu skrb
Za djecu s teškoćama u razvoju potrebno je dostaviti: – Presliku medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju odnosno nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb odnosno Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja za djecu s teškoćama u razvoju
Za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako maloljetno dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih
Za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – Rješenje HZZO o pravu na doplatak za dijete ili odgovarajuću Potvrdu o predanom zahtjevu
Za dijete u godini prije polaska u školu – vidljivo iz rodnog lista
Za dijete čiji su braća ili sestre već polaznici vrtića – za svako dijete rodni list ili izvadak iz Matice rođenih
Za dijete roditelja na redovnom školovanju – potvrdu o redovitom školovanju

 


ZAHTJEV ZA UPIS u Dječji vrtić Zvončić Ozalj podnosi se putem linka https://e-upisi.hr/
od 12. 05. do 20.05. 2022. godine.U slučaju nejasnoća možete nam se obratiti putem e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na telefonske brojeve: 047/731-251, 047/731-740 ili osobno na adresi Trg braće Radić 4, Ozalj, radnim danom od 14:00 do 16:00 sati.

4. ROK I MJESTO OBJAVLJIVANJA REZULTATA UPISA
U roku do 15 radnih dana od dana isteka roka za predaju zahtjeva za upise Povjerenstvo za upise će, na temelju obrađenih i evaluiranih zahtjeva, objaviti prve rezultate bodovanja na oglasnoj ploči Vrtića i na službenoj mrežnoj stranici Vrtića.
Prilikom objave rezultata upisa bit će objavljene i sve informacije o daljnjem završetku upisa, mjestu objave konačnih rezultata kao i obavezama roditelja prije polaska djeteta u dječji vrtić.

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                          POVJERENSTVO ZA UPIS