Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Vrtić je dječja kuća, drugi dječji dom!

Healthy Meal

healthymeal

Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Projekt "Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj" nudi uslugu produljenog radnog vremena Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj svakim radnim danom od 16:00 do 20:00h. Djeci korisnicima usluge produljenog radnog vremena vrtića biti će osiguran odgojno obrazovni rad, mogućnost uključenja u kraći program folklora za djecu te usluga logopeda, a sve u cilju usklađivanja poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima (djecom) uključenim u uslugu produljenog radnog vremena vrtića u sklopu programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Ozlja.

 

nkv01

 

nkv02