Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Vrtić je dječja kuća, drugi dječji dom!

EDUKACIJOM DO ZDRAVLJA ZUBI

 

Cilj projekta je rana edukacija o zdravstvenim navikama kojima se mogu uspješnije spriječiti bolesti zubi. To se odnosi prvenstveno na sprječavanje pojavljivanja ranog karijesa u dječjoj dobi, osiguravanje nicanja zdravih trajnih zubi i usvajanje zdravih navika u prehrani. Također, cilj je i kroz radionicu usmjeriti djecu na prihvaćanje odgovornosti za zdravlje i aktivno sudjelovanje u zdravstvenom odgoju.

 

U radionicama s mlađom djecom (od 3. do 5. godine) koristit će se:
o razgovor o održavanju higijene zubi i higijene ruku i o tome kako rastu zubi
o film u trajanju 5 minuta o ulozi bakterija u nastanku karijesa
o vježbanje čišćenja zubi na modelu
o prikaz ordinacije doktora dentalne medicine na modelu i kroz razgovor usvajanje osnovnih poruka o održavanju zdravlja zubi.

 

U radionicama sa starijom djecom (6. do 7. godine) koristit će se:
o uvodni razgovor s djecom sa svrhom stjecanja uvida u znanje o higijeni usta i zubi i pohađanju
o sistematski pregled u ordinaciji doktora dentalne medicine
o pokazna vježba o održavanju oralnog zdravlja na modelu
o razgovor o važnosti redovite kontrole rasta i održavanja trajnih zubi
o likovna radionica u kojoj se koristi bojanka „Crtaj, oboji, nauči“sa porukama o zdravlju zubi